ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Η εταιρεία Σωφρονίδης Κοσμάς και Σια ΕΕ έχει πιστοποιηθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την απεντόμωση όλων των ξύλινων μέσων συσκευασίας σύμφωνα με το πρότυπο ISPM 15.

Κατα την θερμική απεντόμωση απαιτείται η κατεργασία του υλικού σε υψηλή θερμοκρασία, για να μειωθεί το ποσοστό ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει να πιστοποιηθεί ότι η θερμοκρασία του ξύλου διατηρήθηκε στους 57°C για τουλάχιστον 30 λεπτά. Τα απεντομωμένα ξύλινα μέσα συσκευασίας σφραγίζονται με ένα σημάδι, γραμματόσημο σίτου και εκδίδεται Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.

Ενδεικτική μορφή της σήμανσης κατά ISPM15 βλέπουμε στο παρακάτω σχήμα.

Οι κωδικοί σήμανσης έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ο κωδικός της χώρας στην οποία έγινε η μεταχείριση.

Ο κωδικός της εγκεκριμένης επιχείρησης που διενέργησε την μεταχείριση.

Το είδος της μεταχείρισης. Για την θερμική επεξεργασία είναι ΗΤ.

ΞΗΡΑΝΣΗ

Κατα την διαδικασία της ξήρανσης το ξύλο θερμαίνεται βαθμιαία και ένας ορισμένος βαθμός υγρασίας διατηρείται στον θάλαμο, με αυτόν το τροπο η επιφάνεια του ξύλου δεν ξηραίνεται υπερβολικά γρήγορα.

Κατα τη διάρκεια αυτής της φάσης οι τιμές (βαθμιαία αύξηση θερμοκρασίας και υγρασία θαλάμου) διατηρούνται σταθερές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε ο πυρήνας του ξύλου να εξισορροπεί με την εξωτερική περιοχή. Η διάρκεια της φάσης εξαρτάται από το πάχος του ξύλου.

Μόλις φτάσουμε στο τελικό στάδιο της επιθυμητής υγρασίας του ξύλου, εκδίδεται το ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο και παραδίδεται μαζί με το προϊόν αφότου ζητηθεί.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ